Nasza oferta obejmuje m.in.

 • Badania sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (środki na podjęcie działalności gospodarczej)
 • Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej
 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • Rozliczenie Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych – stowarzyszenia, spółki itd (pełna księgowość)
 • Obsługa Kadrowo-Płacowa
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Rozliczenia VAT rolników
 • Audyt projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych
 • Doradztwo podatkowe
 • Kadry i płace
 • Rozliczenie ZUS